zaterdag 26 oktober 2013

Heksenvervolging in Frankrijk: Soutien à l'accouchement à domicile

Het probleem is niet nieuw, in Frankrijk doen vroedvrouwen thuisbevallingen zonder verzekering, op eigen risico. Maar niemand wil hen verzekeren. In hetzelfde land staat men ook geen geboortehuizen toe, Madame de Béarn zaliger uit Sarlat die ik jaaaren geleden bezocht was de laatste die geboortehuisbevallingen kon doen, dat deed ze tot haar tachtigste mits omwegen: zo moest ze een bureau in de stad openen om de inschrijvingen voor bevallingen in haar eigen huis te registreren. Met haar overlijden sloot het laatste geboortehuis van Frankrijk. Als er nu op één plaats meer dan 2 à 3 vrouwen bevallen krijgt men de inspectie over de vloer. Maar Frankrijk is van plan zich te zuiveren van zelfstandige vroedvrouwen die thuisbevallingen doen. Minderheidsgroepen worden altijd geviseerd, maar nu staat er een nul-tolerantie aan te komen. Vroedvrouwvervolging is van alle tijden, er zijn er meer op de brandstapel beland.
Teken de petitie!!!!! .
 

Pour entendre la présidente de l'ordre nationale des sages-femmes s'exprimer sur le problème, cliquez ici
http://www.franceinfo.fr/societe/votre-france-info/la-suppression-du-droit-a-l-accouchement-a-domicile-1177693-2013-10-15

Pour trouver des idées pour rédiger un courrier aux députés, sénateurs, ou pour avoir des information sur les rassemblements (notamment du 26 octobre), cliquez ici :

De façon plus générale, pour suivre l'actualité du sujet, c'est ici :
http://choisirsonaccouchement.wordpress.com/

Pour trouver les coordonnées de  
- nos élus : 
- la ministre de la santé

- les ordres de sages-femmes départementaux ou national :
http://www.ordre-sages-femmes.fr/NET/xslt.aspx?typerubrique=1&rubriqueid=4&elementid=72l